Op stal Vossenburg zijn 21 boxen allemaal met een afmeting van 3 x 3.

Iedereen krijgt bij zijn/haar box een eigen kast (1x2meter)

De boxen worden in principe elke dag uitgemest waarna de paarden/pony’s vers stro erbij krijgen. Ook bij de laatste avond-voerbeurt krijgen ze nog een plak stro. Voor paarden/pony’s die (te)veel stro eten en daardoor bijvoorbeeld koliek krijgen hebben we ook miscanthus (olifantgras) als strooisel, dit absorbeert goed maar is niet lekker.

De paarden/pony’s krijgen 6x per dag eten waarvan 2x krachtvoer en 4x ruwvoer.

Stal Vossenburg heeft, omdat we ook akkerbouwbedrijf zijn, haar eigen stro, hooi en voordroogkuil. Dit heeft een duidelijk voordeel: je weet wat je voert.

Omdat uitmesten, voeren, weidegang en ontwormen voor de stalgenoten geregeld wordt door ons kan iedereen de tijd dat hij/zij op stal is ook echt besteden aan paard/pony.

Ontwormen doen we preventief 1 keer per jaar (zware kuur na weideseizoen), alle paarden tegelijk. Vóór de weidegang en in de zomer (dus standaard 2x) doen we, voor alle paarden tegelijk, mestonderzoek. De paarden waarbij daaruit blijkt dat ze teveel wormen hebben moeten dan een kuur.

De paarden gaan, als het weer/omstandigheid het toelaat, van het voorjaar tot en met de herfst overdag op de weide; ’s avonds en ’s nachts zijn ze altijd op stal. Wij zetten de paarden voor U buiten en halen ze weer binnen.

De paarden hebben 2 grote weides waar ze op kunnen. We wisselen ze van weide als het gras ‘op’ is. Ze gaan als kudde op de wei, we maken dus geen aparte weitjes, hierdoor kunnen ze echt rennen en spelen.