Over de Vossenburg2019-01-18T19:55:43+00:00

De boerderij aan de Korteweg is gebouwd in 1911. De schuur is afgebrand en herbouwd in 1933. Het bedrijf is in 1968, door de vader van Adjan Vos gekocht. Hij is toen begonnen met ongeveer 45 hectare grond en 25-30 melkkoeien. Het was toen dus een gemengd bedrijf met akkerbouw en veehouderij, er waren 2 medewerkers in dienst wat al gauw naar 1 medewerker ging.

In 1975 is besloten dat de koeien werden verkocht en de vader van Adjan ging verder in de akkerbouw; graan, aardappelen en suikerbieten. De laatste medewerker is toen ook vertrokken. Het bedrijf heeft veel dijken in pacht. Vooral om die dijken (daaraan liggen de toegangen naar de akkerbouwpercelen) te onderhouden zijn de schapen op het bedrijf gekomen. Eerst waren er rond de 70 Texelaar schapen maar omdat die zoveel problemen gaven met aflammen  zijn we overgestapt op het ras Swifter. Omdat er nu ook veel paarden zijn is het aantal schapen terug gebracht. In 2015 zijn er, gezien de natuurplannen, Heideschapen bijgekomen.

In 1988 is Adjan ook in het bedrijf gekomen. Hij had toen zijn landbouwopleiding klaar en ook veel ervaring opgedaan op landbouwbedrijven in Engeland en Amerika. In datzelfde jaar rondde Branka haar studie als landbouwingenieur af en begon als docente in het MBO. Om genoeg werk en geld voor 2 gezinnen (Adjan is in 1989 getrouwd met Branka en ze hebben 4 kinderen) te hebben is er toen ook tuinbouw bij gekomen. We hadden bijvoorbeeld allerlei soorten sla, bloemkool en rode kool. Toen (ongeveer 10 jaar later) de prijzen in de tuinbouw te laag werden om er, kleinschalig, nog aan te verdienen en de vader van Adjan wel wat minder op het bedrijf wilde gaan doen, zijn we met de tuinbouw gestopt. Qua tuinbouw zijn er nu nog alleen groene asperges.

Het akkerbouw-gedeelte is uitgegroeid naar 70 ha. en er worden behalve tarwe, aardappelen en suikerbieten nu ook uien, graszaad, groene asperges en miscanthus (olifantsgras) verbouwd. Voor graszaad is gekozen omdat het, naast natuurlijk het zaad, ook hooi oplevert waarvan veel nodig is. De miscanthus wordt geoogst als strooisel voor in de paardenboxen. Om aan het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon (https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/) te voldoen is er in 2017 ook spelt en emmertarwe in het bouwplan gekomen en zijn er meerdere natuurakkers gezaaid.

Omdat we ‘paardenmensen’ zijn is in 2005 voorzichtig met pensionstalling voor paarden begonnen. In 2007 werd dit meer dan verdubbeld en in 2011 kwam er een HIT-Actiefstalling bij waardoor we nu plaats hebben voor 50 paarden. In mei 2018 zijn er ook 250 vrije uitloop kippen gekomen in een verrijdbare stal (kippencaravan). Zowel de HIT-Actief stalling als de kippencaravan benadert de natuurlijke manier van leven van ‘de bewoners’.

We zijn begonnen met huisverkoop van aardappels en uien. Ook appels, peren en sap van beiden van een collega-boer verkopen we in de thuiswinkel. Vanaf mei 2018 zijn daar ook de vrijloop-eieren bijgekomen. De winkel is zelfbediening en dus zeven dagen in de week open van 06.00 tot 23.00.

In 2008 kreeg de ‘boerderij zonder naam’ van Branka’s ouders en de poldervrienden de naam Vossenburg (5 Vossen [Adjan en de kinderen] en een Wallenburg [Branka]) omdat zij vonden dat een beetje boerderij een naam heeft. In 2010 werd het bedrijf een Vennootschap Onder Firma (VOF) met Adjan en Branka als de vennoten.

Het is de boer wiens nijvre hand,
de kost schaft voor het ganse land.
’t Loopt vroeg of laat verkeerd,
Als het volk zijn boeren niet waardeert!