Het idee voor de Hit Actief Stal komt van oorsprong uit Duitsland (Hinrichs Innovation and Technology). Een paard leeft in de natuurlijke situatie in een groep, daarin voelt hij/zij zich veilig; paarden zijn heel sociale dieren. In de groep maken paarden zelf voldoende lichamelijk contact met soortgenoten. De Hit-Actief is dus een bewegingsstal waar paarden in de groep veel kunnen bewegen, veel buiten zijn, veel sociaal contact hebben en verdeeld over de dag kleine porties voer kunnen eten.

De paarden lopen buiten in een groep en als ze willen kunnen ze ook in een binnenruimte. Er is veel sociaal contact mogelijk, maar er is genoeg ruimte om elkaar ook te kunnen ontvluchten als dat nodig is. Als er nieuwe paarden in de groep komen, worden zij eerst een week apart gezet, in een wenbox in de HIT, om ze rustig te introduceren.

Paarden in de natuur lopen gemiddeld 16 kilometer op een dag, voornamelijk op zoek naar voer en water. Om dit te motiveren werkt de Hit Actief stal van stal Vossenburg met 6 ruwvoerstations, een krachtvoerstation en twee drinkwaterplekken; allemaal ver genoeg uit elkaar gelegen om beweging te stimuleren.

De paarden hebben microchips in de hals. In de voerstations worden de paarden herkend aan de chip en krijgen toegang tot meerdere porties ruwvoer en krachtvoer, speciaal op het paard afgestemd. Ze krijgen dan een bepaalde tijd waarbinnen ze kunnen eten, als hun tijd op is kunnen ze weer uit het station lopen. Als ze eten is er achter hen het poortje dicht, de paarden worden zo niet opgejaagd tijdens het eten. De optimale hoeveelheid voer wordt altijd samen met de stalgenoot bepaald.

In onze HIT-Actief stal hebben we plaats voor 25 paarden.

6 ruwvoerstations

akkerbouwbedrijf dus eigen ruwvoer

2 stations per ‘hokje’

1 krachtvoerstation

drinkplaats met verharde ondergrond

naast de verharding waar de voerstations op staan is er ook zand om heerlijk te liggen

De Hit Actief paarden hebben, dus apart van de boxpaarden, hun eigen (supergrote) wei waar ze gedurende het weideseizoen overdag toegang tot hebben. ’s Avonds doen we de hekken naar de wei dicht zodat ze dan ‘bij huis’ zijn.

bij een plaats in de HIT-Actief hoort een kast van 2×1 meter

Ontwormen doen we preventief 1 keer per
jaar (zware kuur na weideseizoen), alle
paarden tegelijk. Vóór de weidegang en in
de zomer (dus standaard 2x) doen we, voor
alle paarden tegelijk, mestonderzoek. De
paarden waarbij daaruit blijkt dat ze teveel
wormen hebben moeten dan een kuur.