Flora & fauna2019-01-16T09:16:43+00:00

De Vossenburg ligt midden in het Buijtenland van Rhoon. Het Buijtenland van Rhoon wordt een gebied van 600 hectare voor landbouw, natuur en recreatie waar deze drie in harmonie samengaan. Bij het inrichten van het natuur- en recreatiegebied staan lokale bedrijven en bewoners aan de basis. De Vossenburg heeft besloten één van die meewerkende bedrijven te zijn en zal dus zowel in haar landbouwbedrijf als in haar paardenpension, voor zover we dit al niet deden, plaats maken voor meer soorten flora en fauna; dus zowel natuurinclusieve landbouw als natuurinclusieve recreatie.

Om de longeerkraal hebben we een bloemenranden ingezaaid die voor de bijen een heerlijke voedselbron zijn.

Tussen onze weides hebben we een heg aangelegd. We hebben 7 bomen geplant (Kastanje, Eik, Walnoot, Beuk) met daartussen een wilgen heg; de wilgen heg bestaat uit wilgjes met daartussen snoeiafval.
Het is inmiddels een flinke heg die de paarden in de juiste wei houdt en die beschutting en voeding is voor allerlei kleinere dieren.

In de paardenstal komen elk jaar weer de zwaluwen terug om te nestelen, ze hebben meestal 2 maar soms ook 3 legsels per jaar. De zwaluwen komen graag bij ons in de schuur omdat er genoeg insecten zijn om te eten. Voor ons weer een voordeel omdat we dus geen chemie nodig hebben om vliegen te bestrijden, dat doen de zwaluwen voor ons.

Boven in de schuur hebben we een uilenkast hangen; de kast is altijd bewoont door de kerkuil. We hebben 2 maar soms ook 3 keer per jaar een nest. Zowel op het nest als tijdens het vliegen (’s avonds zie je ze) maken ze een krijsend, blazend geluid. De uilen zijn niet alleen mooi maar voor ons belangrijk bij de bestrijding van ongedierte.

Vanaf 2018 wordt er op de Vossenburg niet meer geploegd.
Voor een beter bodemleven kiezen we voor spitten in plaats van ploegen.
De ploeg keert de grond waardoor de plantenresten (groenbemester) onder in de grond terecht komen. Door een gebrek aan zuurstof zouden de plantenresten niet op de juiste manier verteren.
Spitten gooit de grond op en zo vallen de gewasresten tussen de hapjes terugvallende grond.
We hopen hiermee de bodem te verbeteren zodat er vitalere gewassen kunnen groeien die onder moeilijke omstandigheden beter tegen stress kunnen.

Voor eenden hebben we broedkorven met daarin wat stro in de sloot gezet. Het biedt de eenden een beschutte nestgelegenheid. Landroofdieren (vossen, marters en katten bijv.) kunnen nu niet bij het nest komen. Vliegende roofdieren zoals kraaien, reigers, ooievaars, eksters en meeuwen zullen door de nauwe ingang van de korf het nest niet plunderen.

Om ons grasland onkruidvrij te krijgen zonder chemie zijn we al in 2014 begonnen met Heideschapen. In tegenstelling tot onze ‘verwende’ schapen eten deze dus ook bijvoorbeeld bereklauw.

Miscanthus (olifantsgras) zien we al terug bij de akkerbouw en de duurzaamheid maar ook onder fauna verdiend het een belangrijke plek. Omdat er Miscanthus staat en dus het land in de winter niet kaal wordt, biedt Miscanthus beschutting aan vele dieren.

In het streefbeeld voor Het Buijtenland van Rhoon zijn natuurdoelen gesteld. Om die, gezamenlijk met collega’s, te behalen zaaien we onder andere akkerranden, natuurakkers, kruidenmengsels en oergranen.